Toppen Tannlegesenter      Forside

Ved Toppen Tannlegesenter kan du få hjelp til det meste som har med tenner og munnhulen å gjøre. Vi har også meget dyktige og kompetente samarbeidspartnere som vi henviser til der spesialistkompetanse er nødvendig.

Teamene på Toppen har likevel en bred kompetanse og lang erfaring som du kan stole på og dra nytte av.

Som medlemmer av den Norske Tannlegeforening og Norsk Tannpleierforening er det også viktig for oss å sørge for at vår kunnskap til en hver tid er oppdatert i henhold til dagens krav.

Vi er derfor regelmessig og flere ganger i året på kurs og faglige samlinger for å holde vår kunnskap vedlike, og ikke minst bli orientert om og ta del i den nye viten som stadig kommer.

I tillegg har vi ukentlig interne møter på klinikken for å sørge for at vi hele tiden lever opp til de strenge kvalitetsrutinene vi har satt for oss her på Toppen. Vi evaluerer også rutinene fortløpende for å sørge for at de hele tiden tilfredsstiller dagens krav.

De fleste må betale tannbehandlingen selv, men det finnes også tilfeller der du kan få støtte fra Folketrygden til tannbehandling. Forvaltningen av ordningen er lagt til tannlegene og tannpleierne. Vi holder oss alltid oppdatert på de endringene som kommer fra myndighetene og prøver hele tiden å passe på at alle får det de har krav på.

Vi setter likevel pris på at du spør dersom du lurer på om du er berettiget støtte fra Folketrygden. Det kan være forhold vi ikke er klar over (feks diagnoser og medisinske behandlinger)


Av våre samarbeidspartnere / leverandører vil vi spesielt nevne Rana Tannteknikk.

Vi tannleger er avhengige av dyktige tannteknikere for å få laget kroner, broer, proteser osv. Her i Rana er så heldige at vi kan få produsert det vi trenger lokalt. Gjengen på Rana Tannteknikk er meget dyktige og produserer tannteknikk av høyeste kvalitet.


Om tannhelsetjenestene vi utfører