Toppen Tannlegesenter

Når du får satt inn protese samtidig som du trekker tennene


Proteser som settes inn samtidig som du trekker tennene, er å betrakte som en “midlertidig” løsning, dvs dette gjøres for at du skal slippe å gå tannløs noen måneder.

Disse protesene vil ikke få ideell passform. Dette oppnås kun dersom vi venter noen måneder etter trekking slik at kjeven får gro og skrumpe sammen før det lages proteser.

Etter ca 1/2 til 1 år etter innsettingen av protesen er den ofte blitt så løs at den må justeres (rebaseres) eller i enkelte tilfeller må det lages en helt ny protese.

Etter trekking og innsetting av protesene vil kjevekammen kunne hovne opp. Tar du ut protesene i løpet av de to første døgnene, kan du risikere at du ikke får dem på plass igjen.


La helst protesene være på plass til du kommer til første kontroll !
Du bør ikke røyke de første timene etter behandlingen.
Du bør ikke spise de første to timene etter behandlingen.
Du bør ikke trene eller gjøre ting som øker blodtrykket den første dagen, da dette kan starte ny blødning fra såret.


Eventuelle sting/suturer fjerner vi etter ca èn uke.
Det er normalt at du kjenner smerte de første to dagene. Reseptfrie smertestillende medikamenter bør være tilstrekkelig for å dempe denne.

Renhold:

Når protesene kan tas ut ( etter to døgn), er det spesielt  viktig å gjøre dem godt rene  innvendig et par ganger pr døgn for å fjerne eventuelle blodrester (blodkoagel).

Generelt er det viktig at proteser tas ut av munnen to ganger pr døgn for å pusses godt både innvendig og utvendig.


 Informasjon Oversikt      Forside


Til de som får proteser for første gang